Associazione Culturale Bizantina
Associazione Culturale Bizantina

Home page

De sira jeu passai e iddha nun c'era
La curte china me parse vacante
Me misa adumandà a tutta la gente
Ci l'hannu vista ddha uecchi calante
Unu ma dittu can nu l'ha vitata
L'autra ma dittu ca alli balli a sciuta
Jo sci alli balli e la trovai ballannu
Cu la casetta russa a la pulita
Me misi do tre fiate cu 'nci ballu
Cu 'nci baciu ddha vocca sapurita
Lu meu cumpagnu tisse nu lu fare
Ci bacia donna va 'n galera a vita
Ma jou 'n galera a vita 'n ci su statu
Li carni m'hai cusuti cu lu spagu
Ma jou 'n galera a vita ulia de scire
Li carni m'hai cusuti cu la sita